Όροι και Πρϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, προτού εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη τού προγράμματος τού συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 339/1996. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς  και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τών δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κλπ.), οι οποίες αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο.

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ – ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο drakakis tours”, με έδρα το Λιβάδι Κυθήρων, αριθμό MH.T.E 0207E61000315001, που στο εξής θα καλείται “Το Γραφείο ”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και είναι διοργανωτής ταξιδίων, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων, καθώς και μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδίων στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού.

 1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Οι εγγραφές γίνονται επί τόπου στο γραφείο μας, με αλληλογραφία,  fax(τηλεμοιοτυπία), τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση, (προκειμένου να δεσμευθούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι),: 

Α.  της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής

Β. της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής τής προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι. Η συμμετοχή στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του τουλάχιστον (έξι)6 ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου τής αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο γραφείο μας να ακυρώσει την κράτηση και ενδεχομένως να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού.

Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας  αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

 1. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.

Οι τιμές των ταξιδίων του γραφείου μας υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους, καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. Το γραφείο μας,  αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων, περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, κτλ.

Σε περίπτωση αύξησης της τιμής πάνω από 10% της αξίας του ταξιδιού, για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να τού επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.

Για να ισχύει οποιαδήποτε κράτηση, πρέπει να απαιτήσουμε πληρωμή πριν από την έναρξη της περιοδείας ή του πακέτου διακοπών.

Για πακέτα διακοπών, κατά τη στιγμή της κράτησης πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή 50€ ή 25% του συνολικού κόστους του πακέτου (όποιο είναι μεγαλύτερο). Το συνολικό υπόλοιπο πρέπει να εξοφληθεί 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κράτηση δεν έχει καταβληθεί πλήρως εντός 7 ημερών πριν από την αναχώρηση.

Για περιηγήσεις και μεταφορές, το 100% του συνολικού κόστους πρέπει να καταβληθεί κατά τη στιγμή της κράτησης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κράτηση δεν έχει εξοφληθεί πλήρως εντός 7 ημερών πριν από την αναχώρηση.

Ελληνικός φόρος διανυκτέρευσης

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, όλοι οι ταξιδιώτες που διαμένουν σε ενοικιαζόμενα καταλύματα στην Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλλουν «Φόρο Διανυκτέρευσης», ο οποίος θεσπίστηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Ο φόρος χρεώνεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και το συγκεκριμένο ποσό που θα πληρώσετε εξαρτάται από την επίσημη κατάταξη του καταλύματος, σύμφωνα με την αξιολόγησή του Οργανισμού Τουρισμού.

Τα ποσά παρατίθενται παρακάτω και καταβάλλονται απευθείας στο ξενοδοχείο κατά το check-in:

Διαμονή σε ξενοδοχείο:
5 Αστέρων:€4.00

4 Αστέρων:€3.00

3 Αστέρων:€1.50

1-2 Αστέρια:€0.50

Επιπλωμένα Δωμάτια/Διαμερίσματα:
4 Κλειδιά:€1.00

3 Κλειδιά:€0.50

1-2 Κλειδιά:€0.25

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τυχόν τιμοκατάλογοι περιηγήσεων της drakakis tours, προσφορές, πακέτα διακοπών και υπάρχουσες κρατήσεις που περιλαμβάνουν διαμονή δεν περιλαμβάνουν τον φόρο διανυκτέρευσης στην τιμή.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το γραφείο μας έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας . Τονίζουμε ότι το γραφείο μας δεν  είναι δυνατόν να προβλέψει έκτακτες  περιπτώσεις, όπως απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές(σωματικές) διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού. Επί πλέον, δεν μπορεί να προβλέψει περιπτώσεις που εκτάκτως προκύπτουν  λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, όπως τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση όποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε από αυτές.

Παράπονα, κατά την διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό ή στο γραφείο μας και στον παρέχοντα την συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 18 (δεκαοκτώ) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών).  Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει όμως να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τούς επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση.

 Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την αναχώρησή σας.

Σε περίπτωση που ταξιδιώτης κωλύεται να συμμετάσχει ή αποφασίσει να διακόψει το ταξίδι του και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Μπορεί όμως να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, εφ’ όσον δύναται να αλλάξουν τα τυχόν εκδοθέντα εισιτήρια.

 1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδίων μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων διαθέτουν δύο μονά κρεββάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεββάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Στις ημερήσιες εκδρομές με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις πολυήμερες εκδρομές μπορεί να αλλάζουν καθημερινά.

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε πολυήμερη εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, οι οποίες  προκύπτουν από την  μη ή την πλημμελή εκτέλεση  του οργανωμένου ταξιδιού.

 1. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα  από την ύπαρξη ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του γραφείου μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες τόσο για κάθε μεταφορικό μέσον, όσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές.

 1. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6(έξι) των Γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με την χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση και είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί ή όχι τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες:

Για πολυήμερα ταξίδια εκτός Κυθήρων:

 • Εντός 48 ωρών από την κράτηση: Επιστρέφεται το σύνολον του καταβληθέντος ποσού.
 • Έως και21 ημέρες πριν από την αναχώρηση 50 € κατ’  άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
 • 20 έως 7(επτά) ημέρες πριν από την αναχώρηση : 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • 06(Έξι) ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την ημέρα αναχωρήσεως (nonshow – μη εμφάνιση): 80% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Για τις μονοήμερες εκδρομές και μεταφορές εντός του νησιού:

 • Έως και24 ώρες  πριν από την αναχώρηση δεν χρεώνονται ακυρωτικά.
 • Εντός 24 ωρών πριν από την αναχώρηση : 50% της συνολικής αξίας της εκδρομής ή του εισιτηρίου.

Για τη διαδρομή με πούλμαν Κύθηρα – Αθήνα η αντίστροφα:

 • Ως 48ώρες πριν από την αναχώρηση: Επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • Από 47 ως 24ώρες πριν από την αναχώρηση: Επιστρέφεται το 50% του καταβληθέντος ποσού
 • Λιγότερο από 24 ώρες πριν από την αναχώρηση: Επιστρέφεται μόνο το αντίτιμο του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου.
 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Παρ΄όλο που πάντοτε καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να αποφύγουμε αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα δρομολόγιά /προγράμματά μας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σ΄αυτήν την ενέργεια οποτεδήποτε και χωρίς καμμιά προειδοποίηση. Οι πελάτες μας θα ειδοποιηθούν γραπτώς το συντομότερο δυνατόν για οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει. Για τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες προήλθαν από καταστάσεις εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου από το γραφείο μας, καθώς και για οποιεσδήποτε ανάξιες λόγου αλλαγές, δεν θα δοθεί αποζημίωση.  Τέτοιες αλλαγές συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σ΄ αυτές, αναμόρφωση στην διάταξη – σειρά του προγράμματος χωρίς απώλεια της ουσίας  του, αντικατάσταση τμήματος του προγράμματος της εκδρομής με άλλο ίσης ή ανωτέρας ποιότητος ή αλλαγή του καταλύματος με άλλο ποιοτικά ίσο ή καλύτερο.

Αποζημίωση θα χορηγηθεί από το γραφείο μας, εφ΄ όσον κρίνεται ότι οι τυχόν αλλαγές είναι σημαντικές και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν αναφέρονται ήδη στην  ενότητα υπ΄αριθ. Πέντε (5) του παρόντος. Εν προκειμένω, η αποζημίωση θα δοθεί γραπτώς κατά τον χρόνο της τροποποίησης. Σημαντικές αλλαγές συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σ΄ αυτές, ακύρωση  μέρους ή του συνόλου του προγράμματος ή προσφορά καταλύματος ποιοτικά υποδεέστερη  από την αρχικά προβλεπόμενη.

 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το γραφείο μας και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.

Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία drakakis rent-a-car σέβεται την ιδιωτικότητα των πελατών της και όλα τα προσωπικά δεδομένα τους, και εφ΄όσον  χρησιμοποιηθούν, είναι αποκλειστικά γιά εσωτερική χρήση. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να δοθούν σε τρίτους μόνον όταν απαιτηθεί από τον Νόμο.

Διάβασα προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους συμμετοχής (σύνολο 13 άρθρα) και τους οποίους αποδέχομαι προσωπικά και για λογαριασμό όλων των ταξιδιωτών οι οποίοι  αναφέρονται στην κράτησή μου και από τους οποίους είμαι εξουσιοδοτημένος/η για την εγγραφή τους στο παρόν ταξίδι.